รวมโปรแกรมภาษาซี

posted on 24 Apr 2008 23:12 by concord

วันนี้มีโค้ดภาษาซี3โปรแกรมง่ายๆมาให้ลองเขียนเล่นดูนะคับ

ถ้าหากว่าอยากได้โปรแกรมอะไรก็บอกได้นะครับจะพยายามหาให้

แต่ต้องใช้ในทางที่ดีนะคับ ถ้าผมหาได้ก็จะหาให้คับ

โปรแกรมHello world  

#include<stdio.h>
/* This is my first program. */
main()
{
       clrscr();
       printf("Hello,world \n");
       printf("Press any key to stop \n");
       getch();
} /*end of main*/

 

โค้ดโปรแกรมคำนวณอายุ

#include
main()
{
char name[30];
int birth,current;
printf("Enter name : ");
scanf("%s",name);
printf("Enter Birth of Year : ");
scanf("%d",&birth);
printf("Enter Current Year : ");
scanf("%d",&current);
system("cls");
printf("%s is %d years old.",name,current-birth);
getch();
}

โค้ดโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)

#include
main()
{
float F,C;
printf("Enter degree in Farenhite (F) : ");
scanf("%f",&F);
C= (F-32)/1.8;
system("cls");
printf("Degree %.1fF equal %.1fC",F,C);
getch();
}

โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม

#include
#define pi 3.14159
main()
{
float radius;
printf("Enter circle radius : ");
scanf("%f",&radius);
system("cls");
printf("Area of circle = %.2f\n", pi*radius*radius);
printf("Circumference of circle = %.2f\n", 2*pi*radius);
getch();
}

*จะสังเกตเห็นว่าทุกโปรแกรมจะเห็น

#include

main()

{

สิ่งที่ต้องการเขียน

}

นะคับ

ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องพิมพ์ตอนเริ่มเขียนโปรแกรมเสมอนะคับ

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ-ติชมบล๊อคของผมนะคับ

หากว่าบล๊อกของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคับ 

 

edit @ 25 Apr 2008 23:29:02 by concord

edit @ 25 Apr 2008 11:53:43 by concord