รวมโปรแกรมภาษาซี

posted on 24 Apr 2008 23:12 by concord

วันนี้มีโค้ดภาษาซี3โปรแกรมง่ายๆมาให้ลองเขียนเล่นดูนะคับ

ถ้าหากว่าอยากได้โปรแกรมอะไรก็บอกได้นะครับจะพยายามหาให้

แต่ต้องใช้ในทางที่ดีนะคับ ถ้าผมหาได้ก็จะหาให้คับ

โปรแกรมHello world  

#include<stdio.h>
/* This is my first program. */
main()
{
       clrscr();
       printf("Hello,world \n");
       printf("Press any key to stop \n");
       getch();
} /*end of main*/

 

โค้ดโปรแกรมคำนวณอายุ

#include
main()
{
char name[30];
int birth,current;
printf("Enter name : ");
scanf("%s",name);
printf("Enter Birth of Year : ");
scanf("%d",&birth);
printf("Enter Current Year : ");
scanf("%d",&current);
system("cls");
printf("%s is %d years old.",name,current-birth);
getch();
}

โค้ดโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)

#include
main()
{
float F,C;
printf("Enter degree in Farenhite (F) : ");
scanf("%f",&F);
C= (F-32)/1.8;
system("cls");
printf("Degree %.1fF equal %.1fC",F,C);
getch();
}

โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม

#include
#define pi 3.14159
main()
{
float radius;
printf("Enter circle radius : ");
scanf("%f",&radius);
system("cls");
printf("Area of circle = %.2f\n", pi*radius*radius);
printf("Circumference of circle = %.2f\n", 2*pi*radius);
getch();
}

*จะสังเกตเห็นว่าทุกโปรแกรมจะเห็น

#include

main()

{

สิ่งที่ต้องการเขียน

}

นะคับ

ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องพิมพ์ตอนเริ่มเขียนโปรแกรมเสมอนะคับ

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ-ติชมบล๊อคของผมนะคับ

หากว่าบล๊อกของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคับ 

 

edit @ 25 Apr 2008 23:29:02 by concord

edit @ 25 Apr 2008 11:53:43 by concord

Comment

Comment:

Tweet

#207 By (52.28.33.62|148.251.92.48, 52.28.33.62) on 2015-04-17 02:31

โปรแกรม สุ่มลูกเต๋า เขียนยังไงครับ

#206 By ิีbundit (110.77.181.122|192.168.1.231, 110.77.181.122) on 2015-02-16 14:28

โค้ดโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำงานและประโยชน์ของมันหน่อยได้ไหมคะ

#205 By red (1.47.134.104|1.47.134.104) on 2015-02-08 21:03

โค้ดโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)

#204 By red (1.47.134.104|1.47.134.104) on 2015-02-08 21:00

confused smile

#203 By (180.183.162.182|180.183.162.182) on 2015-01-28 23:32

#202 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-09-10 12:34

sad smile angry smile tongue

#201 By พลอย (171.7.226.145|171.7.226.145) on 2014-08-28 19:19

โค้ด คำนวณอายุ Run'ไม่ได้อ่ะค่ะ

#200 By sawitee58 (180.183.56.178|180.183.56.178) on 2014-08-18 15:20

Hello! abddded interesting abddded site! I'm really like it! Very, very abddded good!

#199 By (80.82.189.34|80.82.189.34) on 2014-02-07 04:26

Hello! ekfffdk interesting ekfffdk site! I'm really like it! Very, very ekfffdk good!

#198 By (183.141.72.58|183.141.72.58) on 2014-02-07 04:26

Hello! ekagbag interesting ekagbag site! I'm really like it! Very, very ekagbag good!

#197 By (97.67.222.68|97.67.222.68) on 2014-02-07 04:26

Hello! dgfbdkd interesting dgfbdkd site! I'm really like it! Very, very dgfbdkd good!

#196 By (194.81.88.38|194.81.88.38) on 2014-01-31 09:51

Hello! dbdeead interesting dbdeead site! I'm really like it! Very, very dbdeead good!

#195 By (88.212.27.27|88.212.27.27) on 2014-01-31 09:51

Hello! adfdgcg interesting adfdgcg site! I'm really like it! Very, very adfdgcg good!

#194 By (200.74.199.10|200.74.199.10) on 2014-01-31 09:51

Hello! kefkbcc interesting kefkbcc site! I'm really like it! Very, very kefkbcc good!

#193 By wpwoeiue (103.7.57.18|210.157.20.86) on 2013-05-07 11:26

ช่วยทำภาษาซีที่ใช้คิดค่าน้ำหน่อยค่ะ อ.ไม่สอนแต่สั่งงานเฉย ถ้าทำได้ช่วยส่ง pang.31186@hotmail.com ขอบคุณนะค่ะ sad smile

#192 By ธิดารัตน์ (103.7.57.18|223.204.204.16) on 2013-02-09 06:37

ช่วยทำภาษาซีที่ใช้คิดค่าน้ำหน่อยค่ะ อ.ไม่สอนแต่สั่งงานเฉย ถ้าทำได้ช่วยส่ง pang.31186@hotmail.com ขอบคุณนะค่ะ sad smile

#191 By ธิดารัตน์ (103.7.57.18|223.204.204.16) on 2013-02-09 06:35

อยากได้โค้ดโปรแกรมคำนวณรายรับ-รายจ่าย
ถ้าได้ขอส่งให้ทีที่ jinny.aiai@gmail.com

#190 By ่jinny (103.7.57.18|101.51.250.53) on 2013-01-27 19:24

อากได้โค้ดโปรแกรมคำนวณรายรับ-รายจ่าย

#189 By jinda (103.7.57.18|101.51.250.53) on 2013-01-27 19:18

#188 By Mr Zaiya (103.7.57.18|103.1.30.234) on 2013-01-15 11:12

open-mounthed smile

#187 By Zaiya (103.7.57.18|103.1.30.234) on 2013-01-15 11:10

อยากได้ Flowchart ของโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)
ถ้าได้ขอส่งให้ที pa302@windowslive.com

#186 By pauntpong (103.7.57.18|172.16.3.24, 118.172.39.174) on 2013-01-14 17:48

#185 By ิball (103.7.57.18|110.77.199.15) on 2012-12-04 13:56

สวัสดีค่ะ ต้องการโค้ดเขียนโปรแกรมเพื่อทำ หน้าที่ในการตัดเกรดของ 5 วิชา(คะแนนแต่ละวิชาเต็มร้อย)
ซึ่งมีนักศึกษาจำกัดคน มีเมนูให้เลือกในการทำงานของผู้ใช้ 3 เมนู
เมนู 1 ใส่ ID ของนักศึกษา( หากใส่คะแนนของคนแรกครบ 5 วิชา
แล้วต้องการใส่ ID ของนักศึกษาคนถัดไป)
เมนู 2 ใส่คะแนนแต่ละวิชา (หากใส่วิชาที่ 1เสร็ดแล้ว ให้เลือกเมนู 2
เพื่อใส่คะแนนวิชาที่ 2)
เมนู 3 บันทึกและออกจากโปรแกรม (จบการทำงาน)
<div>มีรายละเอียดของเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ดังนี้</div>
<div>-การโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข</div>
<div>-การโปรแกรมแบบทำซ้ำ</div>
<div>-ฟังก์ชัน</div>
<div>-แถวลำดับ (อาเรย์)</div>
<div>-การโปรแกรมกับแฟ้มข้อมูลอักขระ ( File/Streams)</div>
<div>-ตัวชี้ (Pointers)</div>
<div>-การกำหนดชนิดโครงสร้าง (Typedef)</div>
<div>โปรแกรมจะทำ หน้าที่ตัดเกรดและแสดงผลการตัดเกรดให้กับนักศึกษาแต่ละคนโดยคิดจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน