รวมโปรแกรมภาษาซี

posted on 24 Apr 2008 23:12 by concord

วันนี้มีโค้ดภาษาซี3โปรแกรมง่ายๆมาให้ลองเขียนเล่นดูนะคับ

ถ้าหากว่าอยากได้โปรแกรมอะไรก็บอกได้นะครับจะพยายามหาให้

แต่ต้องใช้ในทางที่ดีนะคับ ถ้าผมหาได้ก็จะหาให้คับ

โปรแกรมHello world  

#include<stdio.h>
/* This is my first program. */
main()
{
       clrscr();
       printf("Hello,world \n");
       printf("Press any key to stop \n");
       getch();
} /*end of main*/

 

โค้ดโปรแกรมคำนวณอายุ

#include
main()
{
char name[30];
int birth,current;
printf("Enter name : ");
scanf("%s",name);
printf("Enter Birth of Year : ");
scanf("%d",&birth);
printf("Enter Current Year : ");
scanf("%d",&current);
system("cls");
printf("%s is %d years old.",name,current-birth);
getch();
}

โค้ดโปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิ(จากฟาร์เรนไฮต์เป็นเซลเซียส)

#include
main()
{
float F,C;
printf("Enter degree in Farenhite (F) : ");
scanf("%f",&F);
C= (F-32)/1.8;
system("cls");
printf("Degree %.1fF equal %.1fC",F,C);
getch();
}

โปรแกรมหาพื้นที่วงกลม

#include
#define pi 3.14159
main()
{
float radius;
printf("Enter circle radius : ");
scanf("%f",&radius);
system("cls");
printf("Area of circle = %.2f\n", pi*radius*radius);
printf("Circumference of circle = %.2f\n", 2*pi*radius);
getch();
}

*จะสังเกตเห็นว่าทุกโปรแกรมจะเห็น

#include

main()

{

สิ่งที่ต้องการเขียน

}

นะคับ

ซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องพิมพ์ตอนเริ่มเขียนโปรแกรมเสมอนะคับ

ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ-ติชมบล๊อคของผมนะคับ

หากว่าบล๊อกของผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคับ 

 

edit @ 25 Apr 2008 23:29:02 by concord

edit @ 25 Apr 2008 11:53:43 by concord

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

เอ ทุกทีผมเห็นเวลาเขียนโปรแกรมแรก
มักจะเป็นโปรแกรม Hello world ไม่ใช่หรือครับ
question

555 แซวเล่นนะครับ
น่าสนใจครับ ภาษาซีเป็นภาษาที่ควรศึกษาครับสำหรับ
คนที่ต้องการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม big smile

#1 By Krai W. on 2008-04-25 01:18

อยากให้ทำโปรแกรมคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าด้วย

#2 By name (58.137.170.9) on 2008-08-05 17:19

อยากได้โปรแกรมที่ครอบคุมเนื้อหาที่เรียนครับ
จะเอาไปทำโปรเจตครับ
ผมเรียนไม่รู้เรื่องเลยครับ
ช่วยทีครับ

#3 By momaem@hotmail.com (117.47.88.35) on 2008-09-21 19:28

#4 By (61.14.40.36) on 2008-10-27 19:13

#5 By tik (61.14.40.36) on 2008-10-27 19:14

อยากลงโปรแกรมแต่ลงไม่ได้

#6 By tik (61.14.40.36) on 2008-10-27 19:14

ขอบคุณมาก กำลังต้องการอยู่เลย

#7 By Tang (118.173.127.210) on 2008-12-26 21:57

ขอบคุณมาก big smile กำลังอยากได้โปรแกรมแบบนี้พอดี

#8 By inuyasha (61.7.157.234) on 2009-01-23 15:26

อยากสร้างเกมส์จากโปรแกรมภาษาCquestion surprised smile angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#9 By ค้าว (118.172.219.84) on 2009-06-01 12:14

#10 By (119.31.17.126) on 2009-06-22 21:18

#11 By (119.31.17.126) on 2009-06-22 21:19

ขอบคุณ

#12 By (118.175.4.138) on 2009-07-02 15:52

confused smile

#13 By ilovevariety (202.12.73.6) on 2009-07-22 21:57

ยากมากว่ะมาสอนที่ดิ
embarrassed embarrassed

#14 By เด็กเกมส์inw (61.19.68.18) on 2009-08-03 14:24

#15 By พึ (117.47.178.56) on 2009-08-04 17:49

พี่ครับ ผมอยากได้ โปรแกรมที่เกี่ยวกับการทำร้านค้า ต่างๆ อ่าครั้บ อยากได้โค้ดขายสินค้าต่างๆ สินค้าอะไรก็ได้ ขอให้เป็นร้านค้า..ช่วยหาให้ผมหนอ่ยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพราะผมจะเขียนไปส่งอาจารย์ จะปิดเทอมแล้ว ยังเขียนไม่ได้เลย.เพื่อนเสร็จกันหมดแล้ว
ช่วยผมทีนะครับ ถ้าหาได้ ส่ง มาที่ E-mailนี้นะ
p489123@live.com

ขอบคุงล่วงหน้านะคราบบบบ

#16 By โอโม่ (118.174.142.57) on 2009-08-23 11:13

อ่า ลืมบอกไปว่าต้องเป็นโค้ด ร้านค้า ร้านอะไรก็ได้ครับบบ

#17 By โอโม่ (118.174.142.57) on 2009-08-23 11:15

อยากได้โปรแกรมฟาร์มสุนัขค่ะ

พอดีอาจารย์ให้ทำ__(ทำไม่เป็น)

ถ้าวิเคราะห์ได้ช่วยส่งให้หน่อยนะค่ะ

kwang.ur@hotmail.com

#18 By (118.172.69.234) on 2009-08-28 09:47

อยาก ได้ โปร แกรม อื่นๆๆ อีก อ่ะ ช่วย หน่อย คับ ...

#19 By Arm (119.42.101.10) on 2009-09-03 09:49

หนูมีโปรแกรมอยู่แล้วแต่อาจารย์ให้แปลงเป็นกิจการร้านอินเตอร์เน็ตช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<graphics.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
#include<dos.h>
#include<ctype.h>
void main();
void inputdata();
void read();
void append();
void edit();
void search();

void main()
{
int house;
int vdo=VGA;
int mode;
char choice;
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
highvideo();
textattr((2<<5)+5);
textcolor(14);
gotoxy(27,2);
cprintf(" WELCOME TO VDO HOUSE \n");
gotoxy(33,5);
textbackground(1);
textcolor(5);
cprintf(" MAIN MUNU \n");
gotoxy(22,8);
textcolor(10);
cprintf("1. INPUT MEMBER DATA PERSONAL\n");
gotoxy(22,10);
textcolor(10);
cprintf("2. CHECK MEMBER DATA PERSONAL\n");
gotoxy(22,12);
textcolor(10);
cprintf("3. SEARCH LISTNAME MEMBER \n");
gotoxy(22,14);
textcolor(10);
cprintf("4. EDIT LISTNAME MEMBER \n");
gotoxy(22,16);
textcolor(10);
cprintf("5. APPEND LISTNAME REMEMBER \n");
gotoxy(22,18);
textcolor(10);
cprintf("6. EXIT \n");
gotoxy(28,20);
textbackground(1);
textcolor(14);
cprintf(" PLEASE INPUT CHOIES:" );
choice=getch();
putchar(choice);

switch (choice) {
case '1':inputdata();
break;
case'2':read();
break;
case '5':append();
break;
case'4':edit();
break;
case'3':search();
break;
}
return;
}


void inputdata()
{

void in_data();
clrscr();
in_data();
getch();
}
struct emp {
char date[10];
char code[5];
char name[25];
char birth[10];
char address[35];
char telephone[12];
}tt;

FILE *f;
char ch1,da[10],cd[5],nm[25],bd[10],ad[12],te[12];
int i;

void in_data()
{
f=fopen("create","w");
if(f == NULL) {
clrscr();
gotoxy(22,9);
printf("<< OPENING FILE ERROR TRY AGIAN! >>\n");

exit(1);
}
i=0;

do
{
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
gotoxy(32,1);
textcolor(4);
textbackground(2);
cprintf (" *** VDO HOUHE *** ");
gotoxy(32,3);
cprintf(" WELCOME TO CREATE ");


flushall();
textbackground(0);
textcolor(14);
gotoxy(15,6);
cprintf("RECORD NO. : %d",i+1);
gotoxy(15,8);
cprintf("DATE : ");
scanf(" %s",&da);
strcpy(tt.date,da);
flushall();
gotoxy(15,10);
cprintf("CODE REMEMBER : ");
scanf(" %s",&cd);
strcpy(tt.code,cd);
flushall();
gotoxy(15,12);
cprintf("NAME SURNAME : ");
scanf("%s",&nm);
strcpy(tt.name,nm);
flushall();
gotoxy(15,14);
cprintf("BIRTH DAY : ");
scanf("%s",&bd);
strcpy(tt.birth,bd);
flushall();
gotoxy(15,16);
cprintf("ADDRESS : ");
scanf("%s",&ad);
strcpy(tt.address,ad);
flushall();
gotoxy(15,18);
cprintf("TELEPHONE : ");
scanf("%s",&te);
strcpy(tt.telephone,te);
flushall();
fwrite(&tt,sizeof (tt),1,f);
if(ferror(f)) {
gotoxy(23,22);
printf("WRITING FILE ERROR\n");
exit(1);}
textcolor(4);
textbackground(0);
gotoxy(13,22);
cprintf(" PRESS <ESC> TO QUIT OR WANT CONTINUE CREATE PRESS ENTER ");
ch1 = getch();
clrscr();
++i;
}
while (ch1 != 0x1b);

fclose(f);
if(fclose(f) != EOF )
{
clrscr();
fprintf(stderr,"FILE %s CAN NOT CLOSE \n","create");
exit(1);
}
return;
}

//READ
long n;
void read()
{
void display();
display();
getch();
}
void display()
{
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
textbackground(4);
textcolor(14);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(33,3);
cprintf(" WELCOME TO READ ");
f = fopen("create","r");
if(f == NULL) {
printf("CANNOT OPEN FILE PLEASE TRY AGAIN\n");

exit(1);
}
n=1;
while(fread(&tt,sizeof (tt),1,f))
{
if (ferror(f))
{
printf("Error in file\n");
exit(1);
}
textmode(-1);
textbackground(1);
textcolor(13);
gotoxy (20,7);
clreol();
cprintf("RECORD NO. : %d", n);
gotoxy (20,9);
clreol();
cprintf("THE REGISTRATION DATE : %s",tt.date);
gotoxy(20,11);
clreol();
cprintf("CODE REMEMBER : %s", tt.code);
gotoxy(20,13);
clreol();
cprintf("NAME SURNAME : %s", tt.name);
gotoxy(20,15);
clreol();
cprintf("BRITH DAY : %s",tt.birth);
gotoxy(20,17);
clreol();
cprintf("ADDRESS : %s",tt.address);
gotoxy(20,19);
clreol();
cprintf("TELEPHONE NO. : %s",tt.telephone);


delay(2000);
n++;

}
fclose(f);
if (fclose(f) != EOF)
{

fprintf(stderr,"file %s can not close \n","create");
exit(1);
}

textbackground(9);
textcolor(14);
gotoxy(33,22);
cprintf(" THE END TO READ ");
gotoxy(33,24);
cprintf(" PRESS ANY ENTER ");
return;
}

//APPEND
char ch;
void append()
{
void append_data();
append_data();
}
void append_data()
{
void in_d();
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
textbackground(7);
textcolor(RED);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(32,3);
cprintf(" WELCOME TO APPEND ");
f=fopen("create","a+");
if(f == NULL) {
clrscr();
gotoxy(22,9);
printf("<< OPENING FILE ERROR TRY AGIAN! >>\n");

exit(1);
}
do
{

textcolor(12);
textbackground(7);
gotoxy(26,6);
printf(" ** INPUT APPEND DATA NOW ** ");
in_d();
fwrite (&tt,sizeof (tt),1,f);
if (ferror(f))
{
printf("error in file \n");
exit(1);
}
textcolor(RED);
gotoxy(25,12);
printf("QUIT TO SYSTEM PRESS<ESC>");
textmode(-1);
ch = getch();
}
while (ch != 0x1b);
fclose (f);
if (fclose(f) != EOF)
{
clrscr();
fprintf(stderr,"file %s can not close \n","create");
exit(1);
}
clrscr();
textcolor(RED);

gotoxy(25,12);
printf("APPEND DATA TO FILE SUCCESSFUL\n");
gotoxy(25,14);
printf("MENU : ADD DATA FOR BOOKS IS COMPLETE");
textmode(-1);
return;
}

void in_d()
{
int ch1;
do
{
textmode(3);
textbackground(7);
textcolor(4);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(32,3);
cprintf(" WELCOME TO APPEND ");
textmode(3);
textcolor(5);
gotoxy(26,6);
printf(" ** INPUT APPEND DATA NOW ** ");
textcolor(6);
clreol();
gotoxy(15,9);
printf("THE REGISTRATION DATE : ");
gets (tt.date);
flushall();
gotoxy(15,11);
printf("CODE : ");
gets (tt.code);
flushall();
gotoxy(15,13);
printf("NAME SURNAME : ");
gets (tt.name);
flushall();
gotoxy(15,15);
printf("BIRTH DAY : ");
gets (tt.birth);
flushall();
gotoxy(15,17);
printf("ADDRESS : ");
gets (tt.address);
flushall();
gotoxy(15,19);
printf("TELEPHONE NO. : ");
gets (tt.telephone);
flushall();
textmode(-1);

textcolor(12);
textbackground(7);
gotoxy(28,22);
printf("<< PRESS ANY KEY TO CONTEEMUE >>");
gotoxy(26,24);
printf("<< WANT TO EXIT APPEND PRESS <N> >>");
textmode(-1);
ch1 = getch();
clrscr();
}
while (toupper(ch1)!= 'N');
return;
}


//EDIT
int ch3,cha;
long edit_rec;
char rec[6];

void edit()
{
void edit_data();
edit_data();
getch();
}

void edit_data()
{
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
textbackground(7);
textcolor(2);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(33,3);
cprintf(" WELCOME TO EDIT ");
gotoxy(20,7);
f = fopen("create","r+");
if (f==NULL){
gotoxy(22,12);
printf("opening file error try again\n");
exit(1);
}
do
{

textcolor(RED);
gotoxy(27,9);
cprintf(" DATA RECORD.. ");
gets (rec);
edit_rec = atol (rec);
fseek (f,(edit_rec -1)*sizeof (tt),0);
fread (&tt,sizeof (tt),1,f);
edit_rec=edit_rec;
if (ferror(f) != 0)
{
printf("Error in file\n");
exit(1);
}
do
{
textbackground(7);
textcolor(2);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(33,3);
cprintf(" WELCOME TO EDIT ");
textcolor(14);
textbackground(3);
gotoxy(25,7);
cprintf("<1>..THE REGISTRATION DATE :%s",tt.date);
gotoxy(25,8);
cprintf("<2>..CODE REMEMBER :%s",tt.code);
gotoxy(25,9);
cprintf("<3>..NAME SURNAME :%s",tt.name);
gotoxy(25,10);
cprintf("<4>..BRITH DAY :%s",tt.date);
gotoxy(25,11);
cprintf("<5>..ADDRESS :%s",tt.address);
gotoxy(25,12);
cprintf("<6>..TELEPHONE :%s",tt.telephone);
textcolor(BLUE);
gotoxy(25,15);
cprintf(" EDIT NO.");
scanf("%d",&cha);
switch(cha)
{
case 1 : textcolor(BLUE);
gotoxy (25,18);
cprintf("THE REGISTRATION DATE :");
flushall();
gets(tt.date);
break;
case 2 : gotoxy(25,18);
cprintf("CODE REMEMBER :");
flushall();
gets(tt.code);
break;
case 3 : gotoxy(25,18);
cprintf("NAME SURNAME :");
flushall();
gets(tt.name);
break;
case 4 : gotoxy(25,18);
cprintf("BRITH DAY :");
flushall();
gets(tt.birth);
break;
case 5 : gotoxy(25,18);
cprintf("ADDRESS :");
flushall();
gets(tt.address);
break;
case 6 : gotoxy(25,18);
cprintf("TELEPHONE NO. :");
flushall();
gets(tt.telephone);
break;
default : printf("\a");
}
gotoxy(18,21);
cprintf("<< CONTINUE PRESS ANY KEY OR EXIT & SAVE <ESC> >> ");
cha = getch();
clrscr();
}
while(cha != 0x1b);
fseek (f,(edit_rec-1)*sizeof (tt),0);
fwrite(&tt,sizeof tt,1,f);
if (ferror(f)) {
gotoxy(23,24);
printf("writing file error\n");
exit(1);
}
textcolor(5);
gotoxy(23,11);
cprintf("## EXIT EDIT DATA PRESS <ESC> ##");
gotoxy(20,13);
cprintf("## CONTINUE EDIT DATA PRESS <ENTER> ##");
rewind (f);
ch3 =getch();
clrscr();
}
while (ch3 != 0x1b);
fclose(f);
return;
}


//SERACH
char ch5;
int x;

void search()
{
void search_data();
search_data();
}
void search_data()
{
void dis();
void in_da();
void clear_data();

clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
textbackground(7);
textcolor(11);
gotoxy(33,2);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(32,4);
cprintf(" WELCOME TO SEARCH ");
f=fopen("create","r+");
if(f == NULL) {
clrscr();
gotoxy(22,9);
printf("<< OPENING FILE ERROR TRY AGIAN! >>\n");

textmode(-1);
exit(1);
}

do
{
gotoxy(20,11);
in_da();
x=1;
while (!feof(f) && (x!=0))
{
fread (&tt,sizeof (tt),1,f);
if (ferror(f)){
clrscr();
gotoxy(30,24);
printf("reading data in file error");
exit(1);
}
clrscr();
if ((!strcmp(tt.date,da))||(!strcmp(tt.name,nm))||(!strcmp(tt.birth,bd))||
(!strcmp(tt.address,ad))||(!strcmp(tt.telephone,te)))
{
dis();
clear_data();
x=0;
}
else
{
gotoxy(25,20);
printf("NO SEARCH DATA IN RECORD : %d \n",x);
printf("\a"); ++x;
}
}
clreol();
rewind(f);
textcolor(5);
gotoxy(18,22);
printf("<< PRESS <ESC> TO QUIT OR ENY KEY TO CONTINUE >>");
ch5 = getch();
clrscr();
}
while (ch5 != 0x1b);
fclose(f);
if (fclose (f) != EOF )
{
clrscr();
fprintf(stderr,"FILE %s CAN NOT CLOSE ","create");
exit(1);
}
return;
}
void in_da()
{
int cha;
char choice[5];
textmode(3);
textbackground(7);
textcolor(2);
gotoxy(25,8);
cprintf("<1> THE REGISTRATION DATE :%s", tt.date);
gotoxy(25,9);
cprintf("<2> CODE REMEMBRE :%s", tt.code);
gotoxy(25,10);
cprintf("<3> NAME SURNAME :%s", tt.name);
gotoxy(25,11);
cprintf("<4> BRITH DAY :%s", tt.birth);
gotoxy(25,12);
cprintf("<5> ADDRESS :%s",tt.address);
gotoxy(25,13);
cprintf("<6> TELEPHONE NO. :%s",tt.telephone);
do
{
gotoxy(18,16);
clreol();
textbackground(7);
textcolor(1);
printf(" WHICH FIELD DO YOU WANT TO SEARCH :");
fgets(choice,sizeof (choice),stdin);
cha = atol(choice);
switch(cha)
{
clrscr();
case 1 : textcolor(9);
gotoxy (25,19);
printf(" THE REGISTRATION DATE :");
scanf("%s",&da);
strcpy(tt.date,da);
flushall();
break;
case 2 : gotoxy(25,19);
printf(" CODE :");
scanf("%s",&cd);
strcpy(tt.code,cd);
flushall();
break;
case 3 : gotoxy(25,19);
printf(" NAME SURNAME :");
scanf("%s",&nm);
strcpy(tt.name,nm);
flushall();
break;
case 4 : gotoxy(25,19);
printf(" BRITH DAY :");
scanf("%s",&bd);
strcpy(tt.birth,bd);
flushall();
break;
case 5 : gotoxy(25,19);
printf(" ADDRESS :");
scanf("%s",&ad);
strcpy(tt.address,ad);
flushall();
break;
case 6 : gotoxy(25,19);
printf(" TELEPHONE NO. :");
scanf("%s",&te);
strcpy(tt.telephone,te);
flushall();
break;
}
}
while ((cha<1)||(cha>5));

}


void dis()
{
clrscr();
{
struct date d;
getdate(&d);
textcolor(4+128);
gotoxy(1,1);
printf(" DATE:");
textcolor(4+128);
cprintf("%d",d.da_day);
cprintf("/%d",d.da_mon);
cprintf("/%d",d.da_year);

}
{
struct time t;
gettime(&t);
textmode(3);
textcolor(4+128);
gotoxy(63,1);
printf(" TIME:");
cprintf("%2d:%02d:%02d.%02d\n",t.ti_hour,t.ti_min,t.ti_sec,t.ti_hund);
textmode(-1);
}
textmode(3);
textbackground(7);
textcolor(1);
gotoxy(33,1);
cprintf (" ** VDO HOUSE ** ");
gotoxy(37,3);
cprintf(" SEARCH ");
textmode(3);
textbackground(7);
textcolor(4);
gotoxy(20,6);
cprintf("RECORD NO. :%d",x);
gotoxy(20,8);
cprintf("THE REGISTRSATION :");
cputs(tt.date);
gotoxy(20,10);
cprintf("CODE :");
cputs(tt.code);
gotoxy(20,12);
cprintf("NAME SURNAME :");
cputs(tt.name);
gotoxy(20,14);
cprintf("BRITH DAY :");
cputs(tt.birth);
gotoxy(20,16);
cprintf("ADDRESS :");
cputs(tt.address);
gotoxy(20,18);
cprintf("TELEPHONE NO. :");
cputs(tt.telephone);

textmode(-1);
}
void clear_data()
{
textbackground(7);
textcolor(1);
strcpy(tt.date," ");
strcpy(tt.code," ");
strcpy(tt.name," ");
strcpy(tt.birth," ");
strcpy(tt.address," ");
strcpy(tt.telephone," ");
return;
}


#20 By เปวย์ (202.143.148.154) on 2009-09-03 12:42

ถ้าได้ช่วยส่งมาในเมล์ให้หน่อยสิค่ะu_mi_jungko@hotmail.com

ขอขอบคุณค่ะ

#21 By เปวย์ (202.143.148.154) on 2009-09-03 12:45

กำลังเรียนเขียนโปรแกรมภาษาซีอยู่แล้วมันก็ไม่เข้าใจและยังต้องส่งโปรเจ็คค่ะ อยากให้ช่วยทำโปรแกรมที่ใช้forกับ if -elseหรือ Array ค่ะ ช่วยหน่อยนะ

ช่วยส่งไปที่ nocturnal_jik27@hotmail.com

#22 By noc (222.123.162.137) on 2009-09-09 22:22

อยากได้ โค้ด ภาษา c เรื่องตาราง มีผลรวมของตารางทั้งด้าน แถวและคลอลัมน์อ่ะค่ะ

#23 By ta (117.47.21.224) on 2009-09-16 17:02

chanwarin@hotmail.com

#24 By ta (117.47.21.224) on 2009-09-16 17:03

เขียนโปรแกรมโดยใช้ VC++ เป็นโปรแกรมเชิงโต้ตอบที่จำลองเกมรูเล็ต(เกมพนัน)
เขียนโปรแกรมโดยใช้หมายเลขสุ่ม และโปรแกรมนี้ต้องเขียนด้วยarray
โจทย์
รูเล็ตหนึ่งวงล้อกับช่องสี่เหลี่ยม 38 ช่อง
โดยที่มีสี่เหลี่ยมสองช่องเป็นสีเขียวและมีเลข 0 กับ 00 ;
มีช่องสีแดง 18 ช่อง ;
ช่องสีดำอีก 18 ช่อง
ช่องที่เป็นสีแดงและสีดำกำหนดให้มีหมายเลข 1 ถึง 36 โดยสุ่มตัวเลข ไม่ต้องเรียงลำดับ
เมื่อปั่นวงล้อ จะมีลูกแก้วมาหยุดอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่ง เป็นเกมการพนันโดยใช้การหมุนวงล้อ
โดยกำหนดให้การหมุนแต่ละครั้งเป็นไปตามวิธีต่อไปนี้
(i) ผู้เล่นสามารถเลือกตารางที่สีแดงหรือสีดำ(สีใดสีหนึ่งเท่านั้น) ที่ 35-to-1 odds.
สมมติหากผู้เล่นมีการเดิมพัน $1.00 และชนะ ผู้เล่นจะได้รับเงินรวม $36.00 :
เดิมมี $1.00 รวมแล้วเพิ่มเติม 35.00 เหรียญสหรัฐ
(ii) ผู้เล่นสามารถเลือกสีทั้งสีแดงหรือสีดำ(เหมือนกันทั้งสองสี) ที่ 1-to-1 odds.
สมมติหากผู้เล่นเลือกเดิมพันสีแดง $1.00 ผู้เล่นจะได้รับเงิน $2.00
เมื่อลูกแก้วมาตกอยู่ที่ตารางช่องสีแดง
(iii) ผู้เล่นสามารถเลือกได้ทั้งเลขคู่และเลขคี่(ไม่รวม 0 และ 00) ที่ 1-to-1 odds.
(iv) ผู้เล่นสามารถเลือกหมายเลขต่ำ 18 หรือสูง 18 ที่ 1-to-1 odds.

ผู้เล่นจะเสียเงินเมื่อลูกแก้วมาตกอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสีเขียว(0 หรือ 00)

จงเขียนโปรแกรมเชิงโต้ตอบด้วย VC++ เพื่อจำลองเกมรูเล็ตและให้ผู้เล่น
สามารถเลือกประเภทของการเดิมพันที่พวกเขาต้องการโดยเลือกจากข้อใดข้อหนึ่ง(i-iv)
แล้วพิมพ์ผลของเกมตามด้วยข้อความที่ต้องการแสดงในแต่ละข้อว่าผู้เล่นแต่ละคนได้รับหรือเสีย

รบกวนช่วยหาโค้ดของข้อนี้ให้ทีค่ะ เล่นรูเล็ตไม่เป็น แต่อ่านๆดูน่าจะเป็นรูเล็ตที่เป็นวงล้อ แล้วหมุนๆให้ลูกแก้ววิ่งไปแล้วหยุดรึป่าว ลองหาวิธีการเล่นแล้วยังงง จนปัญญาแล้วจริงๆ เป็นการบ้านด้วย แล้วอาจารย์บอกว่ามีออกสอบปลายภาคประมาณคล้ายๆแบบนี้

#25 By เซฟ (202.91.18.194) on 2009-09-20 15:44

เอ่อ

หลัง #include

คุณลืมใส่ฟังชั่นป่ะ

#26 By สำเนาน้อย (111.84.111.205) on 2009-09-26 23:23

เวลารันแล้วติดตัวเนี่ย #include<stdio.h>แก้งัยอ่ะบอกที

#27 By (115.67.129.186) on 2009-10-09 00:54

เขียนโปรแกรมเพื่อให้แสดงตัวเลขดังตัวอย่างด้านล่าง(ให้ใช้loopในการสั่งพิมพ์)
**** 5 ****
*** 444 ***
** 33333 **
* 2222222 *
*111111111*

ทำยังไงบอกหน่อย

#28 By kik (118.172.236.17) on 2009-10-12 10:00

big smile open-mounthed smile

#29 By (203.172.177.131) on 2009-10-26 13:14

cry

#30 By (203.172.177.131) on 2009-10-26 13:15

question

#31 By camel on 2009-11-24 23:02

ดีคับ พอดี ผมอยากได้โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยน่ะคับหาให้หน่อยคับ

ขอบคุณคับ

king_jump_a@hotmail.com

#32 By tong (180.183.80.131) on 2009-11-30 19:15

sad smile

#33 By anny (110.164.110.140) on 2009-12-09 20:51

ถ้าเราจะเอาเกมมาแปลเปนภาษาซีจะทัมยังงัยค่ะ

ช่วยบอกที please คือต้องส่งงานครูอ่ค่

#34 By คุ (118.175.4.138) on 2009-12-24 10:12

ถ้าเราจะเอาเกมมาแปลเปนภาษาซีจะทัมยังงัยค่ะ

ช่วยบอกที please คือต้องส่งงานครูอ่ค่

#35 By คุ (118.175.4.138) on 2009-12-24 10:12

ถ้าเราจะเอาเกมมาแปลเปนภาษาซีจะทัมยังงัยค่ะ

ช่วยบอกที please คือต้องส่งงานครูอ่ค่

#36 By คุ (61.19.85.66) on 2009-12-24 10:14

กานนำโปรแกรมแปลงเลขฐานมาทำให้เป็นแบบวนซ้ำช่วยเขียนเป็นภาษาซีให้ทีคะ

#37 By (180.183.1.52) on 2010-01-03 08:16

ขอบคุนมากคับ
เอาไปปรับใช่ได้เยอะเลยคับ

#38 By toong (202.29.39.1) on 2010-01-09 12:17

อาจารย์ค่ะ
ช่วยยกตัวอย่างโปรแกรมที่ต้องใช
if-elseหรือswitch
และใช้การวนลูปแบบwhile
ใช้arrayหรือstructure
ได้ไหมค่ะ

ขอขอบพระคุนล่วงหน้า

#39 By ริว (124.121.9.143) on 2010-01-14 23:04

อาจารย์ครับ

พอดีผมต้องทำโปรเเกรม ที่ใช้สำหรับ แอด(เพิ่ม) ข้อมูล
คือว่าอาจารที่สอน เค้าไห้เป้นงานเเต่ละคนจะได้โปรแกรมคนละตัว เช่น โปรเเกรม คีย์ข้อมูล โปรเเกรม รายงานข้อมูล โปรแกรม เพิ่มข้อมูล โปรเเกรม โปรแกรมเเก้ไข้ข้อมูล โปรแกรมลบข้อมูล

เเต่พอดีของผมได้โปรเเกรมเพิ่มข้อมูล
ซึ่งตอนนี้ผอมเรียนเรื่องเเฟ้มข้อมูล เพิ่งปิดคอร์ส ไปเมื่อวันจันทร์ เเต่ อาจารเค้าไห้งานมา ผม ไม่ค่อยเข้าจัยเท่าไหร่ เกี่ยวกับเรื่องเเฟมข้อมูล

อาจารย์ พอจะมีตัวอย่างโปรเเกรมที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูล ในลักษณะที่มีการวนลูป เมื่อเวลาเพิ่มเข้าไปเเล้ว เมื่อใช้โปรเเกมเเสดง จะ โชว ข้อมูลที่เพิ่งไปไหม่


หรือว่ามีโปรเเกรม ที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเเบบ เเตกต่างจาก โปรเเกรมเพิ่มทั่วไปหรือเปล่าครับ
ช่วยผมทีครับ ผมเรียนค่อยข้างอ่อนในรายวิชาแฟ้มข้อมูล

เเลยอยากได้ข้อเสนอเนะจากอาจารย์ครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

#40 By contreeoo (117.47.164.27) on 2010-01-26 11:40

ขอบคุณมากๆนะคะ

#41 By yok (119.31.93.166) on 2010-01-29 20:17

ขอบคุณมากๆนะคะ

#42 By yok (119.31.93.166) on 2010-01-29 20:27

ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ


ช่วยเอาโค้ดอื่นมาลงอีกนะค่ะ

#43 By นู๋หยง (61.19.149.117) on 2010-02-02 09:14

ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณมากนะค่ะ


ช่วยเอาโค้ดอื่นมาลงอีกนะค่ะ

#44 By นู๋หยง (61.19.149.117) on 2010-02-02 09:16

embarrassed

#45 By โอมเป็นเกย์ (202.57.154.19) on 2010-02-09 13:55

#46 By ..........................................................................................-..............-...................-....................-...............-...................-............................-........................-.................. (202.57.154.19) on 2010-02-09 13:59

#47 By โอมเป็นเกย์(ร.รวัด) (202.57.154.19) on 2010-02-09 14:20

cry

#48 By จั่นเป็นตุ๊ด (202.57.154.19) on 2010-02-09 14:20

อยากช่วยให้หาโค้ดเรียงลำดับจากน้อยไปมากน่ะค่ะ

เช่นเราให้ลูกค้าใส่ราคาสินค้าที้งสิบชนิดแล้วก็ให้โปรแกรมแสดงว่าสินค้าอันไหนมีค่าน้อยสุดโดยเรียงลำดับจากน้อยไปมาก

#49 By PookPang (118.173.19.171) on 2010-02-10 08:57

#50 By (203.172.183.82) on 2010-02-15 08:58